Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

http://tandemplus.org/

TANDEM PLUS se sprijina pe experienta diferitelor tari europene privind excluziunea sociala si saracia.

http://www.adescda.ro

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială (ADES) este o asociaţie cu caracter profesional, apolitică, neguvernamentală, nepatrimonială si nonprofit, înfiinţată în 1993, cu sediul în Curtea de Arges, str. 1 Decembrie 1918, bl. F4, sc.A, ap.3.

MISIUNE

Misiunea ADES este de a induce schimbarea pozitivă în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din România, într-o manieră profesională, etică si responsabilă.

http://www.ccisv.ro/

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este de peste 20 de ani cea mai veche şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava.

http://www.faimm.ro/

MISIUNE: Apărarea intereselor femeilor, în mediul de afaceri, militând pentru promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniileantreprenorial şi patronal.

http://www.anp-just.ro/

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinereaordinii publice şi securităţii naţionale.

http://www.adaf.ro/

Constituita in 2001, ADAF are ca misiune promovarea si sprijinirea activitatii antreprenoriale prin aplicarea egalitatii de sanse.

http://www.paemalba.ro

FUNDAŢIA PAEM ALBA este o organizaţie nonprofit cu tradiţie în mediul neguvernamental local şi regional. Cu o experienţă de peste 15 ani în domeniu, FUNDAŢIA PAEM ALBA este promotorul dezvoltării economice şi sociale durabile la nivel regional, prin elaborarea şi implementarea de proiecte în domeniul socio-economic, protecţia mediului înconjurător, participare publică, tineret, politici de educaţie şi de sănătate.

http://www.siveco.ro/web/

Înfiinţată în 1992, SIVECO Romania este una dintre cele mai de succes case de software din Europa Centrală şi de Est, asigurând dezvoltarea şi exportul de produse software şi de proiecte de consultanţă cu valoare adăugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente.

Între acţionarii SIVECO Romania se numără Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiţii administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V.


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6