Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Administrația Națională a Penitenciarelor din România

http://www.anp-just.ro/

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinereaordinii publice şi securităţii naţionale.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică în domeniile de competenţa sa strategia Guvernului României privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt reglementate prin Hotărârea nr. 1849 din 28 octombrie 2004, prin acest act normativ fiindstabilită apartenenţa instituţiei la sistemul naţional de siguranţă naţională, apărare şi ordine publică.

Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată direct de către Ministrul Justiţiei.

În subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt 32 de penitenciare, 4 penitenciare pentru minori şi tineri (Bacău, Târgu Mureş, Craiova şi Tichileşti), Penitenciarul de femei Târgşor, 6 penitenciare-spital (Bucureşti-Jilava, Bucureşti-Rahova, Colibaşi, Dej, Poarta Albă şi Târgu-Ocna) şi 3 centre de reeducare (Centrul de reeducare Buziaş, Centrul de reeducare Găeşti, Centrul de reeducare Târgu Ocna). Din sistemul administraţiei penitenciare mai fac parte două centre de pregătire a personalului (Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară Arad, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna), Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Jilava şi Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor gestionează şi activitatea Complexului „Flamingo” – Eforie Sud, judeţul Constanţa şi a Centrului de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei – Sovata, judeţul Mureş, subordonat Ministerului Justiţiei, precum şi cea a Centrelor de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare de la Rodbav, judeţul Braşov, respectiv Amara, judeţul Ialomiţa.

 

ROLUL ADMINISTRATIEI NATIONALE A PENITENCIARELOR

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public ce contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale, prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie, având un rol social deosebit determinat de funcţiile sale punitiv-educative şi de reinserţie socială a persoanelor private de libertate.

Acest rol devine vizibil în context social, în special în momentul producerii unor evenimente negative, fapt ce pune accentul pe importanţa modului în care, la nivelul sistemului, se organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor.

 

VIZIUNE

Vom dezvolta un serviciu public sigur pentru comunitate, bazat pe profesionalismul, integritatea şi loialitatea personalului, precum şi pe respectul faţă de drepturile fundamentale ale persoanelor custodiate.


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 2

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6