Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES

http://www.adescda.ro

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială (ADES) este o asociaţie cu caracter profesional, apolitică, neguvernamentală, nepatrimonială si nonprofit, înfiinţată în 1993, cu sediul în Curtea de Arges, str. 1 Decembrie 1918, bl. F4, sc.A, ap.3.

MISIUNE

Misiunea ADES este de a induce schimbarea pozitivă în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din România, într-o manieră profesională, etică si responsabilă.

Misiunea este realizată prin următoarele scopuri:

 •   PerfecŃionarea abilităţilor profesionale si cresterea productivităţii muncii;
 •   Sprijinirea înfiinţării si dezvoltării IMM-urilor
 •   Îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice (administraţia publică, acces la capital etc.) în comunităţile interesate.

 

ACTIVITĂŢI   PRINCIPALE

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială este structurată în trei departamente:

I.  CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (înfiinţat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Programul Phare pentru Politici Regionale si de Coeziune, Componenta de Dezvoltare a Resurselor Umane) prin care se derulează următoarele activităţi:

 •   Identificarea necesităţilor în domeniul resurselor umane
 •   Elaborarea planurilor strategice pentru managementul resurselor umane
 •   Selecţie de personal
 •   Job Club
 •   Medierea forţei de muncă
 •   Evaluarea performanţelor angajaţilor
 •   Orientare profesională
 •   Instruirea si perfecţionarea resurselor umane:

 

Instruire Antreprenorială

Începând din anul 1997 ADES a colaborat cu Fundaţia Româno-Elveţiană de  Entrepreneurship (FREE) în organizarea cursurilor de antreprenoriat. Curriculum de curs a fost dezvoltat de Universitatea Neuchatel (Elveţia) si actualizat de consultanţii ADES. Până în prezent ADES a organizat cursuri de antreprenoriat pentru aprox. 250 persoane, atât în Curtea de Arges cât si în alte localităţi din România.

 

Cursuri de calificare, perfecţionare, specializare:

Începând din anul 1997 si până în prezent, ADES a organizat peste 380 cursuri de calificare/recalificare sau perfecţionare în cca 36 de meserii sau specializări.

La aceste cursuri au participat peste 11.100 persoane, dintre care, peste10.800 persoane au

absolvit cursurile.

Cursurile sunt concentrate pe transferul abilităţilor practice care pot fi cu usurinţă puse în aplicare.

 

Cursuri de instruire privind noţiuni fundamentale de igienă

În perioada 1998 si până în prezent au fost organizate un număr de 225 cursuri «Noţiuni

Fundamentale de Igienă».

II. CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII LOCALE(înfiinţat cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă România si al Băncii Mondiale) prin care se derulează următoarele activităţi:

 •   Consultanţă si asistenţă pentru înfiinţarea si dezvoltarea IMM-urilor:
 •   Identificarea surselor de finanţare
 •   Elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea tehnică si financiară a proiectelor conform standardelor finanţatorilor
 •   Consultanţă juridică si financiară la cererea agenţilor economici si a persoanelor fizice interesate.

Consultanţă si parteneriate în elaborarea si implementarea unor planuri strategice de dezvoltare socio-economică locală.

Începând cu anul 1997, ADES a furnizat servicii de consultanţă, asistenţă tehnică si instruire

Deasemenea, a furnizat asistenţă Unităţilor de Implementare Locală a programului PAEM.

ADES a fost, deasemenea, contractată de programul Phare-PAEM pentru evaluarea a 17 propuneri de finanţare PAEM depuse de ONG-uri din România.

Deasemenea, ADES a fost contractată de Phare-PAEM să organizeze si să conducă trei “vizite de studiu” la 10 PAEM-uri locale. Peste 70 reprezentanţi ai Consorţiilor Locale (organizaţii administrative locale) si ai furnizorilor de servicii au participat la aceste vizite de studiu.

Începând cu septembrie 1999, ca urmare a experienţei si a bunului renume al echipei ADES, asociaţia a fost contractată de terţi, în special de societăţi comerciale si Primării din judeţele Arges si Hunedoara, pentru a oferi servicii de consultanţă în elaborarea a 30 cereri de finanţare. Proiectele au fost înaintate spre finanţare diferitelor Agenţii din România (Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, RICOP, Fondul pentru Modernizarea Autorităţilor Locale), pentru obţinerea de granturi Phare. Opt companii si trei Primării au beneficiat de serviciile consultanţilor ADES în implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor aprobate spre finanţare.

 

III. CENTRUL DE  RESURSE PENTRU ONG-uri ARGES(înfiinţat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Programul Phare 2004 pentru Societatea Civilă, Componenta Dezvoltarea SectoruluiONG) ca structură de sprijin pentru dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale nonprofit din zonă, în special pentru cele mici si pentru cele nou înfiinţate prin care se derulează următoarele activităţi:

 • Sprijinirea si facilitarea accesului la resurse al organizaţiilor mici si al celor nou înfiinţate
 • Asigurarea vizibilităţii sectorului ONG din judeţul Arges,prin facilitarea comunicării, schimbului de informaţii încurajarea dezvoltării de reţele
 • Stimulare si sprijin în implicarea ONG-urilor în rezolvarea problemelor comunităţilor locale
 •  Promovarea rolului ONG în dezvoltarea abilităţilor de conducere, reprezentare si construirea democraţiei, în toate mediile informaţionale în care acesta va fi implicat

 

Peste 50 ONG-uri au beneficiat de cursuri de instruire, consultanţă si informare specifice mediului asociativ, creării si dezvoltării ONG-urilor. ADES a câstigat de două ori premiul pentru „Cel mai bun Raport Anual pentru cea mai bună reflectare a activităţii de instruire”. Aceste premii au fost acordate de Forumul Donatorilor din România în urma unor Concursuri de Rapoarte Anuale.

 

ELABORAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ADES si-a dezvoltat abilităţi semnificative si a acumulat experienţă în elaborarea si implementarea proiectelor în urma colaborării cu organizaţii/fundaţii finanţatoare renumite:

Uniunea Europeană (Programe Phare), Banca Mondială, Fundaţia pentru o Societate Deschisă România si Programul European de Dezvoltare a Afacerilor.


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 0

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6