Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Grupul pentru Integrare Europeană

http://www.gie.ro

Misiunea noastră

Grupul pentru Integrare Europeană [GIE] este o organizaţie nonguvernamentală care are ca scop principal contribuirea activă la procesul de integrare al Uniunii Europene, prin acţiuni educative, culturale sau alte tipuri de acţiuni.

Profilul grupului

Obiectivele generale ale GIE sunt:

 • Constituirea unei baze de informaţii utile celor interesați cu privire la conceptele fundamentale ale Uniunii Europene.
 • Să fie la curent cu starea actuală a procesului de integrare europeană, prin monitorizarea permanentă a indicatorilor de interes comun în domeniul educaţiei, culturii, mediului politic şi socio-economic.
 • Să fie la curent cu programele educaţionale, programe de instruire profesională, programe culturale, programe socio-economice şi programele politice ale Uniunii Europene, prin activarea în vederea punerii în aplicare a acestora în România şi, de asemenea, în alte ţări care sunt supuse la procesul de integrare europeană, ţinând seama de posibilităţile specifice.
 • Întreprinderea de acţiuni educative, de formare şi / sau culturale, socio-economice şi politice, adecvate cu scopul asociaţiei, contribuind astfel la procesul de integrare europeană.
 • Iniţierea de activităţi fundamentale şi / sau de cercetare aplicativă, destinate studiului proceselor care contribuie la integrarea europeană a României şi a altor ţări supuse procesului de integrare europeană.
 • Activarea în spiritul european comun, pentru promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei şi ale drepturilor omului.
 • Cultivarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale din România şi din străinătate, având ca scop să promoveze valorile umaniste, valorile europene.
 • Crearea sau participarea la crearea de structuri mass-media (televiziune, radio, publicaţii, şi Internet) şi, de asemenea, la elaborarea de materiale adecvate din punctul de vedere al diseminării conceptelor fundamentale ce reprezintă baza de dezvoltarea Uniunii Europene şi a valorilor universale.

Grupul pentru Integrare Europeană [GIE] deţine o experienţă solidă în domeniul abordat de proiectul EVA – ”Era Valorificării Antreprenoriatului feminin”, fiind implicat în cadrul activităţilor sale curente şi în acţiuni care se adresează femeilor, care vizează statutul social şi profesional al femeilor sau în care se lucrează direct cu femei (consiliere, formare). Menţionăm aici participarea activă la proiecte transnaţionale şi naţionale de cercetare şi cooperare, cu durata de 1-3 ani.

În cadrul unui proiect PHARE cu scopul de a completa pregătirea femeilor antreprenor şi de a le dezvolta acestora abilităţi şi competenţe antreprenoriale şi manageriale suplimentare, necesare pentru o mai bună flexibilitate în afaceri, GIE a avut ca rol acţiuni de formare la nivel local pentru femeile antreprenor din judeţ precum şi selectarea unei reprezentante a acestora care să participe la un stagiu practic de formare cu durata de o săptămână în ţările partenere care au oferit expertiză şi transfer de bune practici în domeniu.

Un alt proiect în care GIE a lucrat pentru o perioadă de 3 ani şi care a urmărit promovarea valorilor europene în domeniul egalităţii de şanse şi democraţiei şi dezvoltarea de instrumente calitative şi cantitative de monitorizare a modului în care politicile sensibile de gen sunt aplicate, a fost un proiect Grundtvig pilot. Acţiunile au vizat factorii de decizie şi politici, formatorii din domeniul educaţiei adulţilor şi liderii de ONG-uri, care au capacitatea de a influenţa şi îmbunătăţi politicile echilibrate de gen la nivel local, regional şi naţional. Implicarea directă şi activă s-a materializat în următoarele rezultate şi produse:

 • Analiză comparativă a structurilor de egalitate de gen în ţările implicate în proiect;
 • Ghid de bune practici în implementarea măsurilor inovatoare în ţările partenere la proiect în vederea promovării egalităţii de gen prin Lifelong Learning;
 • Raport asupra studiului efectuat pe indicatorii de egalitate / inegalitate de gen în ţările investigate;
 • Analiza nevoilor de formare în egalitatea de gen pentru factori de decizie şi politici, educatori, manageri ai organizaţiilor de educaţia adulţilor şi ai liderilor de ONG-uri;
 • Curriculum si manual electronic pe CD „Gender equality education for policy and decision makers, adult educators and leaders of NGOs”; - Curs transnaţional de formare continuă pentru specialiştii din domeniul educaţiei adulţilor (curs G3);
 • Pagina web a proiectului; - Pliante despre activităţile şi rezultatele proiectului; - Seminar internaţional cu titlul „Promoting gender equality through social partnership and education”
 • Conferinţă cu titlul „Gender Equality Creates Democracy”.

Au mai fost vizate instruirea şi formarea mamelor legat de tehnici de comunicare cu copiii problemă şi abordarea problemelor adolescenţilor.

Femeile rome au constituit o altă categorie de persoane cu care GIE a desfăşurat activităţi, oferindu-le consiliere şi sprijin în promovarea tradiţiilor etniei şi în special a celei legate de vestimentaţia caracteristică.

Pentru toate grupurile ţintă cu care a operat, GIE a aplicat gender-mainstreaming, la planificarea, efectuarea, coordonarea şi evaluarea utilizării serviciilor de consiliere urmărind realizarea în mod activ a egalităţii între sexe.

În domeniul proiectului EVA, GIE a desfășurat o serie de activități relevante şi anume: promovarea egalităţii de gen prin intermediul organizării de conferinţe, concepţie şi distribuire de materiale de informare şi diseminare, activităţi în care a funcţionat ca operator social, activităţi de sprijin şi consiliere, cercetare teoretică şi cercetare-acţiune de teren, dezvoltare de materiale şi cursuri de formare pentru problematica de gen pentru diverse categorii de grupuri ţintă.


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6