Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Despre proiect

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013

Titlul proiectului POSDRU:

EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin este un proiect care are ca scop promovarea valorilor europene în domeniul egalităţii de şanse şi democraţiei prin intermediul Lifelong Learning şi de a dezvolta instrumente calitative şi cantitative de monitorizare a modului în care politicile sensibile de gen sunt aplicate.

Proiectul este în concordanţă cu obiectivul general al POS DRU – dezvoltarea capitalului uman si creşterea competitivitătii, prin corelarea educaţiei si învătării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si asigurarea de oportuniţăti sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Proiectul se încadrează în:

  •  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU);
  •  Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”;
  •  Domeniul major de intervenţie 6.3:„Promovarea  egalităţii  de şanse pe piaţa muncii’’;

Prin proiect se urmăreşte furnizarea de programe de instruire în vederea creşterii competenţelor sau calificării pentru un numar de 1480 de persoane. Acestea işi vor îmbunătăţi performanţele, productivitatea, işi vor dezvolta şi antrena spiritul antreprenorial, fapt ce va creea condiţiile necesare generării unor noi afaceri sau posibilităţii găsirii unui loc de munca.


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6