Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)

http://www.faimm.ro/

MISIUNE: Apărarea intereselor femeilor, în mediul de afaceri, militând pentru promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniileantreprenorial şi patronal.

Impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de constituire şidezvoltare a societăţilor comerciale de către femei, cu capital privatautohton şi/sau cu participarea investitorilor străini.

 SCOP:

Îmbunătăţirea mediului comunităţii de afacere prin stimularea, cu mijloace specifice, transpunerii în viaţa a visurilor şi aspiraţiilor unor femei care lupta pentru un ideal bazat pe creaţie, invenţie, inovaţie, experienţăşi profesionalism.

Membrele PFAPMM-MB consideră că „un pas făcut înainte de o sută de oameni este mai preşţios decât o sută de paşi făcuţi înainte de un singur lider”.De

aceea îşi propune ca obiectiv să susţină dezvoltarea antreprenoriatului feminin şi afacerile acestora prin:

  • Organizarea unor cursuri de pregătire, în diferite domenii, în scopul îmbunătăţirii performanţelor în afaceri;
  • Organizarea unor dezbateri şi seminarii despre rolul femeii din România în societate;
  • Seminarii în scopul îmbunătăţirii cerinţelor sociale ale acestora în comunitatea în care trăiesc/servicii educaţionale;
  • Seminarii şi cursuri de pregătire privind comunicarea şi conducerea unor situaţii de criză;
  • Susţinerea construirii unei reţele a femeilor de afaceri;
  • Protejarea şi promovarea intereselor femeilor de afaceri
  • Din întreprinderile private mici şi mijlocii la nivel internaţional, naţional şi local.
  • PFAIPMM-MB urmăreşte implicarea şi cooperarea strânsă între terţe părţi –reprezentanţi Guvernamentali şi autorităţi, alte ONG-uri, femei şi femei de afaceri, acţionând ca un intermediar în susţinerea cerinţelor acestora.

 

►Activitatea PFAIPMM-MB în anul 2006 s-a concentrat în stabilirea unor protocoale şi colaborări cu asociaţii similare în scopul implicării în derularea unor proiecte asemănătoare.

► Începând cu anul 2007 pînă în 2010 PFAIPMM-MB a avut un reprezentant în Comisia Egalitatea de şanse şi Tratament la nivelul Municipiului Bucureşti.

►PFAIPMM-MB este autorizat de CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) pentru organizarea cursului de specializare MANAGER PROIECT(cod COR 241919); cursanţii obţinând certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional.

Proiecte derulate:

GALAXY - Gender GuidAnce for EmpLoyment choices: pathways Against seXism for equalitY” promovat de CORA ONLUS (ITALY) - I/06/B/P/PP-154171 –program LEONARDO DA VINCI – „Orientarea pentru egalitatea de sanse pe piaţa muncii”.

COMACO - Competenta-Management-Competitivitate, în cadrul programului PHARE 2005 de Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane –componenta de „Promovare a învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru reliefarea şirecalificarea forţei de muncă“

● Participarea în colaborare cu Academia de Studii Economice la proiectul „Diagnosticul financiar al unei societăţi într-o perspectivă bancară-sistem informatic”


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6