Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Invitatie presa conferinta finala

Date eveniment
Locaţie: 
Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 4, Sector 1, București
Data eveniment: 
17/12/2013

 

Grupul pentru Integrare Europeană, în calitate de Beneficiar al proiectului EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin”, cod POSDRU/97/6.3./S/63236, are plăcerea de a vă invita să participati la conferinta finală intenațională privind:

Realizări atinse și obstacole întâmpinate

în cadrul proiectului  EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.3 ,,Promovarea egalității de șanse pe piața muncii".

 Obiectivul general al proiectului constă în promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 1480 de femei din care 1400 aparţinând unor grupuri vulnerabile, din patru regiuni de dezvoltare ale României (Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Bucureşti-Ilfov) prin programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităţilor antreprenoriale şi dezvoltării propriei afaceri şi prin calificare în meserii potrivit nevoilor pieţei şi grupului ţintă.

Atingerea acestui obiectiv general se va face prin:

  • promovarea şi stimularea spiritului antreprenorial prin campanii regionale de informare şi conştientizare a femeilor faţă de cultura antreprenorială;
  • evaluarea stadiului actual al antreprenoriatului feminin în Romania şi barierele de gen în afaceri şi ocupare;
  • eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în media prin cursuri adresate unui număr de 20 experţi şi 60 operatori mass-media din regiunile selectate;
  • furnizarea de instruire pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în domeniul iniţierii de activităţi independente pentru cel puţin 1000 de femei;
  • iniţierea a 100 de afaceri pe cont propriu;
  • furnizarea serviciilor de calificare pentru 400 de femei din grupuri vulnerabile pentru integrare mai uşoară pe piaţa muncii sau iniţierea de afaceri;
  • asistarea şi consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc să iniţieze propria afacere;
  • promovarea învăţării active, pe tot parcursul vieţii;
  • transfer de cunoştinţe şi bune practici din tari europene, precum şi elaborarea de ghiduri cu bune practici din perioada derulării proiectului.

Evenimentulse va desfăşura marți, 17.12.2013, începând cu orele 11.00, la Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 4, Sector 1, București.

Mai multe informaţii puteţi afla pe pagina de internet a proiectului:

www.evaf.ro sau www.evaf.eu


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6