Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

Formare de formatori

Formare de formatori (2012) Vă rugăm să vă autentificaţi pentru a vizualiza conţinutul cursului.

Tip curs: Curs de inițiere
Elaborat de: GIE
Locatie: Piteşti, Argeş
Grupul tinta: specialiști in diferite domenii de activitate cu studii superioare care doresc sa se inițieze in problemele predării, învăţării, evaluării pentru a forma adulți de diferite specialităţi.
Obiectivele cursului: Scopul cursului este asigurarea setului de competenţe psihopedagogice necesar în lucrul cu adulţii şi dobândirea calităţii deformator de adulţi

Formator  – 69 ore
·         Se finalizează cu Certificat de absolvire (CNFPA)
·         Studii superioare (diploma licență)
·         24 ore – teorie
·         40 ore – practică
·         5 ore – evaluare
·         Grupă – 28 cursanți
·         Seminar – 14 cursanți/grupă

 

Documente pentru întocmirea dosarului:

  • diploma de licență - copie
  • CI - copie
  • certificat de naștere - copie
  • certificatul de căsătorie - copie
  • certificatul de handicap (dacăeste cazul) – copie;
  • adeverință de la AJOFM (pt. somerele înregistrate) - original;

Obiective:

•să cunoască particularităţile de manifestare şi de învăţare ale cursanţilor adulţi de diferite vârste;

•să comunice eficient cu cursanţii sau cu alte  persoane  implicate în realizarea programelor de formare;

•să monitorizeze  permanent procesul învăţării creând oportunităţi de feed-back, reglând, ajustând şi optimizând continuu  atât propriul comportament, cât şi activităţile desfăşurate în cadrul formării;

•să  cunoască cadrul strategic actual de formare profesională continuă a adulţilor şi legislaţia aferentă pe plan naţional şi  european;

•să înţeleagă specificitatea standardului ocupaţional  de formator;

•să proiecteze psihopedagogic şi să dezvolte curriculumul de formare parcurgând etapele: analiza de nevoi, pregătirea formării, managementul programului de formare, folosirea resurselor alocate formării.;

•să proiecteze o varietate de activităţi  practico-aplicative pentru a crea sesiuni de învăţare interesante care să sporească înţelegerea şi interacţiunea în grup;

•să analizeze nevoile cursanţilor şi să  ofere sprijin/consiliere în dezvoltarea lor personală şi profesională;

•să manifeste interes pentru autodezvoltare profesională

•să reflecteze asupra experienţelor anterioare de formare şi să-şi  autoevalueze continuu prestaţia de formator;

•să utilizeze metode şi tehnici de autocontrol comportamental.

•să evalueze rezultatele unui parcurs didactic prin utilizarea unei palete metodologice largi, flexibile, adaptate vârstelor adulte;

•să folosească rezultatele evaluării stagiului de formare ca punct de plecare în revizuirea şi îmbunătăţirea parcursului didactic următor;

•să aplice metodologii de predare-învăţare interactive, stimulative;

•să  proiecteze un parcurs didactic de calitate, marcat de eficienţă;

•să adapteze parcursul didactic după nevoile individuale ale cursanţilor

•să cunoască relevanţa socială şi problematica ariei de expertiză a cursanţilor;

 

Tematica:

·  Psihopedagogia  adultului

·  Legislaţia şi deontologia  procesului de formare a  adulţilor

·  Proiectarea şi dezvoltarea curriculumului de formare

·  Consilierea psihopedagogică şi vocaţională a cursanţilor

·  Evaluarea programelor de formare şi a competentelor cursanţilor

·  Metodele  activ-participative  în procesul formării adulţilor

·  Studiul  nevoilor de formare şi elemente de marketing educaţional

 

Durata cursului: 65 de ore

Acreditare: Cursul este acreditat CNFPA de catre GIE: Autorizaţia AG 000555 la 11.11.2011


AUTENTIFICARE

PARTENERI

Grupul pentru Integrare Europeană
SIVECO Romania SA
ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Fundația PAEM ALBA
Administrația Națională a Penitenciarelor din România
Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB)
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava
Asociația de dezvoltare economico-socială – ADES
Réseau Européen Tandem Plus

STATISTICI

Utilizatori: 1442
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 131 persoane
(Vineri, 27 Ianuarie 2023)


Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6